ચૂંટણી HINA દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચૂંટણી

HINA દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

"સુવર, સાલા!,લંપટ ની ઓલાદો છે બધા. ભિખારીઓ સાલા. આ હાલી નિકળા છે, મારું ચાલે તો બધાને ગોળીઓથી ફૂંકી મારું. "જગત પાસે બેઠેલા બધા એની સામે જોઈ રહયાં. આની પાસે તો બેસવામાય સાર નથી, એમ માની ધીમે ધીમે બધા સરકવા ...વધુ વાંચો