અંતિમ વળાંક - 25 - છેલ્લો ભાગ yyyy tttt દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અંતિમ વળાંક - 25 - છેલ્લો ભાગ

yyyy tttt દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

અંતિમ વળાંક પ્રકરણ ૨૫ “તમે તો ભોળા જ રહ્યા.. બે દિવસ પહેલાં આપણે જ તો ફોનમાં ઈશાનને ત્રણ છોકરીઓના બાયોડેટાની વાત નહોતી કરી ? બની શકે કે ઈશાનની ઈચ્છા નિરાંતે એ છોકરીઓ જોવાની હોય”. લક્ષ્મીએ ચિંતાગ્રસ્ત પતિને સધિયારો આપતા ...વધુ વાંચો