હુ અને મારી વાતો આત્મહત્યા ભાગ 3 - છેલ્લો ભાગ Krishna Patel દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

હુ અને મારી વાતો આત્મહત્યા ભાગ 3 - છેલ્લો ભાગ

Krishna Patel દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

હવે પ્રશ્ન આશ્ચર્ય અને પ્રશ્ન બેય થયા હશે કે આવું બધું થયું છતાં પણ આ વિષય ઉપર હું કેમ કહી રહી છુ, કારણકે મારે તમને બધાને એ કેહવું છેકે એ સમયે મેં શું કર્યું, મારા પણ કોઈ દોસ્ત કે ...વધુ વાંચો