દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા - 17 Amit R. Parmar દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા - 17

Amit R. Parmar દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

ભાગ 17 ગેર માન્યતાઓ દુર કરો માણસને સાચી પરીસ્થિતિ સમજતા અટકાવનારુ, ખોટી દિશા તરફ વાળનારુ અને તેના વિકાસને રુંધનારુ કોઇ પરીબળ હોય તો તે છે તેની ખોટી, ભુલ ભરેલી ...વધુ વાંચો