મૌન નું મહત્વ મોહનભાઈ દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મૌન નું મહત્વ

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

आत्मसंस्थम् मन: कृत्वा,न किंचित् अपि चिन्तयेत् !! अ:६ गीता श्लोक २५. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ભગવત ગીતામાં કહ્યું છે કે મનને આત્મામાં જોડી દે અને બીજું કશું જ ચિંતન કરીશ નહીં તેથી તને સુખ-શાંતિ અને આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. પરંતુ આપણે આપણું ...વધુ વાંચો