તાદાત્મ્ય HINA દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

તાદાત્મ્ય

HINA દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

તાદાત્મ્ય*******"શાંતનુ તને શું લાગે હવે આપણે કદી મળી શકીશું ? મને તો નથી લાગતું કે આ બંને આપણને હવે ક્યારેય ભેગા થવા દે."વલ્લરીએ મનનો બળાપો આજે શાંતનુ પાસે ખુલ્લો મૂકી દીધો. શાંતનુ તો બસ શાંતિથી સાંભળી રહ્યો, એને ચીતરવામાં ...વધુ વાંચો