નિષ્ફળતા એટલે આત્મહત્યા? Pratik Rajput દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

નિષ્ફળતા એટલે આત્મહત્યા?

Pratik Rajput દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

નિષ્ફળતા એટલે આત્મહત્યા? દશમાં ધોરણની પરીક્ષાઓ પતવા આવી હતી.લગભગ એકાદ પેપર બાકી રહી ગયું હતું.છોકરાઓ પરીક્ષા પુરી થવાની ખુશીમાં હતા.અને પોતે વેકેશનમાં ક્યાં જવું તેની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા.આખરે પરીક્ષા પુરી થઈ ગઈ,અમુક છોકરાઓ પોતાના મામાને ...વધુ વાંચો