એ પહેલું પરફોર્મન્સ Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ પહેલું પરફોર્મન્સ

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એ પહેલું પરફોર્મન્સ* વાર્તા... ૧૩-૩-૨૦૨૦આ જિંદગીમાં દરેક ને પહેલું પરફોર્મન્સ આપવું જ પડે છે... આ જગત એક સ્ટેજ છે અને દરેક માણસ એક કલાકાર છે એને જે પાત્ર મળ્યું છે એ પાત્ર પ્રમાણે ડગલે ને પગલે પરફોર્મન્સ આપવું જ ...વધુ વાંચો