હોરર એક્સપ્રેસ - 30 PATEL ANANDKUMAR.B દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

હોરર એક્સપ્રેસ - 30

PATEL ANANDKUMAR.B દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

તેવો અવાજ ફરીથી અથડાયો પણ વિજય હવે કશું સાંભળવા માગતું નહોતું તે તો દોડ્યું દમ લગાવીને રખે ને પાછળથી કોઈ પકડે અને આવી બને....થોડીક વારમાં હું તો તે મહુડાના ઝાડ થી ઘણો દૂર નીકળી ગયો. પાછળ વળીને જોવાની તેનામાં ...વધુ વાંચો