દેવલી - 21 Ashuman Sai Yogi Ravaldev દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

દેવલી - 21

Ashuman Sai Yogi Ravaldev દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

દેવલી ભાગ 21 ભાગ 21 તુમે હમસે બઢકર દુનિયા દુનિયા તુમે હમસે બઢકર દિલ ગલતી કર બેઠા હૈ ગલતી દિલ કર બેઠા હૈ બોલ કફારા..કફારા બોલ કફારા મેરે દિલ કી દિલસે ...વધુ વાંચો