પ્રેમનું વર્તુળ - ૩ Pruthvi Gohel દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમનું વર્તુળ - ૩

Pruthvi Gohel દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

પ્રકરણ-૩ વૈદેહી અને રેવાંશનો સંબંધવૈદેહીનો એમ. એસ. સી. નો અભ્યાસ પૂર્ણ થઇ ગયો હતો. એની હવે લગ્નની ઉમર થઇ ગઈ હતી. પિતા રજતકુમાર એ તેમના પરિવારના સગાવહાલઓ, ઓળખીતા મિત્રો ને તેમજ તેમની જ્ઞાતિમાં બધાને કહી રાખ્યું હતું કે, કોઈ ...વધુ વાંચો