કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત - (પાર્ટ - 11) Yash Patel દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત - (પાર્ટ - 11)

Yash Patel દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

થોડા આગળ વધ્યા બાદ એક એકદમ જોખમી રસ્તો આવ્યો. તે U આકાર માં હતો. અમારે આ છેડે થી સામેના છેડે જવાનું હતું. પરંતુ રસ્તો એટલો સકડો હતો કે અમારો એક પગ માંડ માંડ રહેતો હતો. અને વરસાદ ના કારણે ...વધુ વાંચો