વાત્રક કાંઠાની રસધાર vishnusinh chavda દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાત્રક કાંઠાની રસધાર

vishnusinh chavda દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

વાત્રક કાંઠાની રસધારપ્રયાગ આગળ ગંગા અને જમના નદીનો સંગમ થાય છે.તેમ માઝુમ અને વાત્રક નદીનો સંગમ પાવઠી ગામની સીમ આગળ થાય છે.આ બે નદીઓના સંગમની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ચોમાસામાં ક્યારેક ભયંકર પૂર આવવાથી નદીઓ માજા મૂકે છે.અહીંની જમીન રેતાળ અને ...વધુ વાંચો