પ્રેમ માટે પ્રત્યક્ષીકરણ Krishna Timbadiya દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ માટે પ્રત્યક્ષીકરણ

Krishna Timbadiya દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

આ ખ્યાલ મને 'ઘ સિક્રેટ 'માંથી પ્રેરણા લઇને વાચક મિત્રોને સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં મને આનંદ થયો છે. મારો ખ્યાલ મુજબ મારા જીવનનાં થયેલ સારા ફેરફાર ને વાચકો સમક્ષ રજૂ કરી લોકોને મદદરૂપ થવા માંગુ છું. હું લોકોને પોતાની અંદર ...વધુ વાંચો