એક ગ્રામીણ સ્ત્રી Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ગ્રામીણ સ્ત્રી

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એક ગ્રામીણ સ્ત્રી*. વાર્તા... ૧૮-૩-૨૦૨૦ એક સ્ત્રી જિંદગીમાં આવીને ઘરને રોશન કરે છે પણ એનાં સમર્પણ ની કદર બહું ઓછાં લોકો કરે છે... આ વાત છે બત્રીસ વર્ષ પહેલાં ની.... નિલયને ડોક્ટર બનવું હતું પછી જ લગ્ન કરવા હતાં ...વધુ વાંચો