પાગલ Leena Patgir દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

પાગલ

Leena Patgir દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

"આવ જીયા જોઈ લે તારો રૂમ. આ તારો બેડ છે. અને આ.... " હાકુબેન જીયાને રૂમ બતાવતા બોલ્યા."હાય, હું છું સોનિયા અને તું?? " રૂમમાં રહેલ છોકરીએ જીયાને પોતાનો પરિચય આપતાં કહ્યું.'હાય... હું જીયા. "જીયાની સુંદરતા આંખે ઉડીને વળગે ...વધુ વાંચો