છે છેલછબીલી જિંદગી Shreya Parmar દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

છે છેલછબીલી જિંદગી

Shreya Parmar દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

જીવન શુ છે?કહેવાય છે ને કે જીવન જીવી જાણો મોજથી ભજન કરો.એટલે કે તન,મન અને ધન સાથે રાખી ને એટલી બધી મસ્તી થી જીવો કે જોયીને બધા બળતરા કરવા લાગે.જીવન એટલે એટલું બધું સુુંદર આપણું સપનું.જેેમાં કાઈ બને ના ...વધુ વાંચો