આજ ના સમય ની નક્કર વાસ્તવિકતા BHAVIN HEART_BURNER દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

આજ ના સમય ની નક્કર વાસ્તવિકતા

BHAVIN HEART_BURNER દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

*આજ ના સમય ની નક્કર વાસ્તવિકતા*અને.. ભેંસ વેચી દિધી. એય બુધિયા સાહેબે મોબાઈલમાં લેશન મોકલ્યું છે તે કરી નાંખજે અને કાલે વ્હોટ્સએપ માં ફોટો પાડી લેશન મોકલી દેવાનું છે.સાહેબે મોબાઈલમાં જે લિંક મોકલી છે ...વધુ વાંચો