“સ્ત્રીયા: સમસ્તાસફલા જગત્સુ” Jagruti Vakil દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

“સ્ત્રીયા: સમસ્તાસફલા જગત્સુ”

Jagruti Vakil દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

“સ્ત્રીયા: સમસ્તાસફલા જગત્સુ” “મેરા પરિચય બસ ઇતના હૈ કી મૈ ભારત કી તસ્વીર હું, માતૃભૂમિ પર મિટનેવાલો કી પીર હું, ઉન વીરો કી દુહિતા હું જો હંસ હંસ ઝૂલા ઝૂલ ગયે, ઉન શેરો કી માતા હું,જો રણ ભૂમિ મેં ...વધુ વાંચો