મારી શાહ આલમ એફ કોલોની DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારી શાહ આલમ એફ કોલોની

DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

બૉમ્બે હાઉસીંગ (શાહઆલમ કોલોની) એફ કોલોની________________________________________ખખડધજ ઘેઘુર વૃક્ષ માંથી ખરી જઇ પથ પર વેરાયેલા સુક્કા પર્ણો..નુ ....ઝુંડમારુત(પવન ) ની નાજુક ઠેસથી પથ પર વિખરાઇ જઇને અનેરી ભાત રચે...બસ.. એમજ-"બોમ્બે હાઉસિંગ "શબ્દ કાને પડતા જ મનનાઅગોચર ખુણે પલાઠી વાળી બેઠેલા ...વધુ વાંચો