તે, પતંગિયું અને પેરાડોક્ષ - 1 Jignesh patodiya દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

તે, પતંગિયું અને પેરાડોક્ષ - 1

Jignesh patodiya દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

તેણે આંખો ખોલી, ખૂબ જ સરળતાથી. તે અચાનક જ અજાણી અંધકાર ની દુનિયામાંથી પ્રકાશ ની દુનિયામાં teleport(ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી જવું) થઈ હતી. હૃદય સામાન્ય રીતે ‘ધક- ધક’ કરી રહ્યું હતું. તેણે ઊંડો શ્વાસ ભર્યો, ...વધુ વાંચો