ઝંખના Abid Khanusia દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઝંખના

Abid Khanusia દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

** ‘ઝંખના’ ** ડૉકટર ડૉ. નિશાન ઠાકર અને ઉભરતી સાહિત્યકાર ‘ઝંખના’ ની ઓળખાણ ફેસબુકના માધ્યમ દ્વારા થઇ હતી. ‘ઝંખના’ તેનું તખલ્લુસ હતું. ડૉ.ડૉ. નિશાન ‘ઝંખના’નું સાચું નામ જાણતો ન હતો. ‘ઝંખના’ ફેસબુક પર સાહિત્યકારોના ગ્રુપમાં તેની કવિતાઓ, ગઝલો, ટૂંકી ...વધુ વાંચો