ગઝલ રસમાધુર્ય મોહનભાઈ દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગઝલ રસમાધુર્ય

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

૧દસ્તક દિલનાં દરવાજે, કરતા રહેજો,મન માં ભાવ જરૂરી, દિલ ભરતા રહેજો;હારીને તમારે જીતી જવાનું, અહીં યા,પ્રયાસો સતત, જીવન માં, કરતા રહેજો;રોકાઈ જશે, શ્વાસોની માળા. , અહિયાં,પ્રતિપળએ અહેસાસે જ મળતા રહેજો;ખોવાઈ જશે અસ્તિત્વ, જરૂર, અહિયાં,ઈબાદત માં , શૂન્યતા ને ...વધુ વાંચો