એક આશ Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક આશ

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એક આશ*. વાર્તા... ૨૩-૩-૨૦૨૦ આ કોરોના વાઈરસ માં પિયરમાં આવવાં એક બહેન રાહ જોઈ બેઠી છે કે વીરો આવીને લઈ જાય... એક આશ લગાવીને બાળકોને અને પોતાની જાતને દિલાસો આપ્યા કરે છે.... અચાનક આખાં વિશ્વમાં કોરોના વાયરસ ફેલાય ગયો ...વધુ વાંચો