દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા - 25 Amit R. Parmar દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા - 25

Amit R. Parmar દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

ભાગ 25આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર આવે ત્યારે શું કરવુ જોઈએ? જ્યારે પણ તમને આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર આવે ત્યારે તમને જે કંઈ પણ નુક્શાની થઈ છે તેની પોતાના જીવ સાથે સરખામણી કરો કે બન્નેમાથી શું વધારે મહત્વનુ છે? દા.ત. તમે ...વધુ વાંચો