રોકેટવિજ્ઞાનનાં પિતા:ડો.વિક્રમ સારાભાઈ joshi jigna s. દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

રોકેટવિજ્ઞાનનાં પિતા:ડો.વિક્રમ સારાભાઈ

joshi jigna s. દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

રોકેટવિજ્ઞાનનાં પિતા:ડો.વિક્રમ સારાભાઈ 12મી ઓગ્ષ્ટ-30મી ડિસેમ્બેર ઈ.સ. 1919નાં ઓગષ્ટ માસની 12મી તારીખે બળેવનો પવિત્ર દિવસ હતો અને આ પવિત્ર દિવસે જ સારાભાઈ ...વધુ વાંચો