હોરર એક્સપ્રેસ - 41 - છેલ્લો ભાગ PATEL ANANDKUMAR.B દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

હોરર એક્સપ્રેસ - 41 - છેલ્લો ભાગ

PATEL ANANDKUMAR.B દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

"માણસ તો આ સપના જોવા જન્મે છે અને આ સપના પુરા કરતા કરતા મૃત્યુ પણ પામી જાય છે." અરે ભાઈ મને રાત્રે ભયંકર સપનું આવ્યું હતું.તને તો ભયંકર જ સપના આવે છે ભાઈ.....ના ના એવું નથી પણ સાચું કહું ...વધુ વાંચો