ક્રુષ્ણનો કર્મયોગ Jagruti Vakil દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ક્રુષ્ણનો કર્મયોગ

Jagruti Vakil દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

કૃષ્ણનો કર્મયોગ સાચું કર્મ એ બ્રોડગેજનો રસ્તો છે,નેશનલ હાઈવે છે કે જેના પર જ્ઞાની-અજ્ઞાની,બનેલા-અભણ, ગમે તે સડસડાટ ચાલીને પુણ્યનો ભંડાર એકઠો કરી જીવન ચરિતાર્થ કરી શકે છે...સાચું કર્મ કોને કહેવાય એ સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ...વધુ વાંચો