પ્રિયા - ભાગ 4 મનસુખભાઈ મીસ્ત્રી . દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રિયા - ભાગ 4

મનસુખભાઈ મીસ્ત્રી . દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

પ્રિયા હેડ ઓફીસથી ફોન આવ્યાં પછી કલકત્તાથી પેક અપ કરી મુંબઇ આવી ગયી. ધેર આવી એક દિવસ સંપૂર્ણ આરામ કર્યો. અને ભાભી સાથે કલકત્તા ના આખાં અનૂભવની ચર્યા કરી. આખી વાત સાંભળ્યા પછી ભાભી એ કહ્યું કે ...વધુ વાંચો