પાંચ જાદુગરોની કહાની ભાગ-૬ Milan દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પાંચ જાદુગરોની કહાની ભાગ-૬

Milan દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

પાંચ જાદુગરોની કહાની આ કહાની દુનિયાને ભૂરાઈના આતંક માંથી મુક્ત કરાવનારા પાંચ જાદુગરોની છે. આ કહાની ના ક્યારે ભૂતકાળમાં બની હતી. કે ના ક્યારે ભવિષ્યમાં બનશે. આ કહાની માં હજી સુધી ચાર જ જાદુગર આવ્યા છે. પાંચમો જાદુગર હવે આના બે ...વધુ વાંચો