એક આખી જિંદગીનો નકશો Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક આખી જિંદગીનો નકશો

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એક આખી જિંદગીનો નકશો* વાર્તા. ૨૬-૩-૨૦૨૦ આખી જિંદગી પરિવાર માટે તન,મન ઘસીને પણ પોતાના માટે ઘરમાં નકશો ના બનાવી શકાય કારણકે નવી અને જૂની પેઢીનું અંતર... આ વાત છે મણીનગરમાં રહેતાં કંચનબેન ની.... નાની ઉંમરે લગ્ન થયા... અને સાવ ...વધુ વાંચો