પ્રેમ છે કે આકર્ષણ Jayesh Lathiya દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ છે કે આકર્ષણ

Jayesh Lathiya દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

કોઈ પણ જાતની વાતચીત વગર કે કોઈ શર્ત વગર શું પ્રેમ થઈ શકે? જવાબ શોધવા મેં ઘણી કોશિશ કરી પણ મને તેનો જવાબ ૫ વર્ષ પછી પણ ના મળ્યો. મેં તેની સાથે કદી પણ વાત નહોતી કરી કે નહોતો ...વધુ વાંચો