કબ્રસ્તાન Jayshree Patel દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

કબ્રસ્તાન

Jayshree Patel દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

*કબ્રસ્તાન* રોજ સાવલી શાળાએ જતી આ જ રસ્તે , ત્યા એક કબ્રસ્તાન પડતું . સાવલીનો છેલ્લા દસ વરસથી આજ રસ્તો તેને માટે કાંઈજ નવું નહોતું .આજે ત્યાં એણે એક સાથે ઘણાં બધા માનવી જોયા,તેને થયું ...વધુ વાંચો