એ સમયની કિંમત.. - 1 Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ સમયની કિંમત.. - 1

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એ સમયની કિંમત*. વાર્તા... ૨૭-૩-૨૦૨૦ આ સમયનું મૂલ્ય.... મારો પણ સમય આવશે એવું સમજનારાઓને કુદરતે શાનમાં સમજાવી દિધું... કે તમે કુદરત થી અને સંયુક્ત કુટુંબમાંથી દુર થયા .. અને ભારતીય સંસ્કૃતિ ભૂલ્યા એટલે મારે આ સમય ની કિંમત સમજાવી ...વધુ વાંચો