પ્રેમ ની સમજણ ભાગ ૧ Komal Mehta દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ ની સમજણ ભાગ ૧

Komal Mehta દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

ધીમે ધીમે ધીમે.... આ સોંગ આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે નહિ.?જીવન માં અમુક વસ્તું માં આપણે હંમેશાં ધીમે ધીમે આગળ વધવાનું હોય છે. નહિ કે રાજધાની દોડાવવાની હોય છે.?? અને આપણે શું કરીએ છે, જ્યાં રાજધાની નથી ભગાવવા ની ત્યાં ...વધુ વાંચો