ગ્રંથપાલ દિવસ Jagruti Vakil દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગ્રંથપાલ દિવસ

Jagruti Vakil દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

૧૯ ઓગસ્ટ –ગ્રંથપાલ દિન શાળા કોલેજોમાં મળતું શિક્ષણ ઔપચારિક હોય છે પણ ગ્રથાલયો તો આજીવન કેળવણીની પાઠશાળા છે.પુસ્તકોને માનવીના આજીવન સાથી કહેવામાં આવે છે,જીવનના સુખદુઃખમાં ડગલે ને પગલે સાચું માર્ગદર્શન પૂરું પડી પુસ્તકોએ એ વાતને સાચી હકીકત પુરવાર ...વધુ વાંચો