દોસ્તાર - 3 PATEL ANANDKUMAR.B દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

દોસ્તાર - 3

PATEL ANANDKUMAR.B દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

વિશ્વજીત ભાઇ અને અશ્વિનભાઈ અંદરોઅંદર વાતો કરી રહ્યા હતા.વિશ્વજીત ભાઇ બોલે આ છોકરાનમાં કંઈક તો દમ છે. અશ્વિનભાઈ....ભાવેશ અને વિશાલને મારી ઓફિસમાં બોલાવો.અશ્વિનભાઈ દોડતા દોડતા વિશાલ ની રૂમ તરફ જાય છે. વિશાલ અને ભાવેશ બંને જણાને વિશ્વજીત ભાઈ ઑફિસ ...વધુ વાંચો