અજાણ્યો શત્રુ - 15 Divyesh Koriya દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અજાણ્યો શત્રુ - 15

Divyesh Koriya દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

છેલ્લે આપણે જોયું કે રાઘવ,ત્રિષા અને વિરાજ હર્બિન પહોંચી જાય છે અને પોત પોતાના કામમાં આગળ વધે છે. ફક્ત ત્રિષાને ક્યાંય બહાર જવા દેવામાં આવતી નહતી. હવે આગળ..... ******* ત્રિષા, રાઘવ અને વિરાજને હર્બિન આવ્યાને અઠવાડિયું થઈ ગયું ...વધુ વાંચો