જાત મેહનત જિંદાબાદ Ashish દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

જાત મેહનત જિંદાબાદ

Ashish દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

સ્વાશ્રય નો મહિમાસ્વાશ્રય એટલે આત્મ નિર્ભર., સ્વાવલંબી, જાતે કરનાર, ખુદ નો ખુદા, પંડ નો પરમેશ્વર.સ્વાશ્રય નો અર્થ સ્વ આશ્રય. પોતાની જાત ઉપર આધારિત, કોઈની પર આશ્રિત નહી તેવો. જે વ્યક્તિ પોતાનું કામ જાતે કરે તે કયાંય અટકે નહીં. પોતાની ...વધુ વાંચો