એક અજનબી મુલાકાત ભાગ ૨ અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક અજનબી મુલાકાત ભાગ ૨

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

"હેલ્લો" વિકાસે ફોન ઉપાડ્યો તો સામે છેડેથી કોઈ સ્ત્રી નો અવાજ સંભળાયો તે કહી રહી હતી કે "હાલો, હાલો હા તમે મને પેલી ટ્રેનમાં મદદ કરી હતી એના માટે તમારો ખુબ ખુબ આભાર" વિકાસમાં ચહેરા પર એક હળવું સ્મિત ...વધુ વાંચો