મંજીત - 12 HardikV.Patel દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મંજીત - 12

HardikV.Patel દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

મંજીતપાર્ટ : 12"હા પૂછી જો આખી કોલેજને..આ મંજીત નામના સિનિયરને એટલે જ તો કોલેજમાંથી કાઢી નાંખ્યો છે." અંશ વધુ નજદીક આવતાં કહ્યું. "એહહ...!! તું મારો કાયમનો દુશ્મન રહ્યો છે. તું નીકળ હવે." સારાએ મંજીતનો હાથ પકડતાં કહ્યું. "અચ્છા હું ...વધુ વાંચો