એય, સાંભળ ને..! - 13 - ટ્રુથ કે ડેર ? Akshay Mulchandani દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એય, સાંભળ ને..! - 13 - ટ્રુથ કે ડેર ?

Akshay Mulchandani દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

ભાગ 13 - ધીરે ધીરે કરતા આપણે 13માં ભાગમાં પહોંચી ગયા છીએ. તો ચલો, આ દિપાલી અને મનનની સાથેની સફર આગળ વધારીએ.