વસ્તીની ફેરબદલી મનોજ સંતોકી માનસ દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વસ્તીની ફેરબદલી

મનોજ સંતોકી માનસ દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

વસ્તીની ફેરબદલઉનાળાના વાયરા ફુલાય રહ્યા . જાણે મોસમ પોતાની કરવત બદલી રહી હોય . હિન્દુસ્તાનના સરહદી ગામોમાં ખેડુતો વર્ષાની નવવધૂની જેમ રાહ જોઈ રહ્યા . કાળ પણ પોતાના અનેક રુપના દર્શન કરવવા લાગ્યો હતો . હા , આ વરસ ...વધુ વાંચો