પ્રેમ - મારી ડાકણ ગુજરાતી છોકરી iD... દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ - મારી ડાકણ

ગુજરાતી છોકરી iD... દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

"ઓય!! ડાકણ, ચુડેલ,ગટર ની કીડી,વાંદરી, આદિમાનવ કેમ આજે ક્લાસ માં નહતી આવી???" "જાબે ઇમોશનલ ની દુકાન તું મારુ એક સારું નામ ના લઈ શકે જો એકી સાથે બોવ બધા બોલે??" "ઓ ઓ ઓ ઓ !!!! કેમ તને આ હજુ ...વધુ વાંચો