એ જવાબદારી Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ જવાબદારી

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એ જવાબદારી*. વાર્તા... ૨૮-૩-૨૦૨૦એવાં લોકો પણ આ દેશમાં છે....જે હાથમાંનું સુખ મૂકી દઈને જે જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવા દોડે છે, તેને ઘરના રોકે પણ પોતાની ફરજ અને આવડત નો ફાયદો બીજા ને મળે એ માટે પોતાનો જીવ પણ જોખમમાં નાંખે ...વધુ વાંચો