વાતોમાં તારી યાદ... - ૧૦... Ravi Mandani દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાતોમાં તારી યાદ... - ૧૦...

Ravi Mandani દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

હવે આગળ"આપણા વડીલો કહે છે કે રાત પછી નવી સવાર અને દિવસ આવે છે,તમને કોઈપણ કામમાં નિષ્ફળતા મળે તો નિષ્ફળતાની વાત અથવા તમારા માં જે કમી છે તેની વાત કોઈને પણ નય કહેવી અને આપણને કામમાં નિષ્ફળતા મળી તો ...વધુ વાંચો