રવીન્દ્રનાથ ટાગોર Swarsetu દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Swarsetu દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

રાગમિલાપ- વિનોદ ભટ્ટ કવિતાનું ઘરેણું રવીન્દ્રનાથ ટાગોર હવે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર બીજા નહિ જન્મે, ભારતમાં તો ક્યારેય નહી કારણ પૂછો. કદાચ એ જ કે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર એમના પિતા દેવેન્દ્રનાથનું ચૌદમું સંતાન હતા. હવેનાં કોઈ મા-બાપને રવીન્દ્રને મેળવવાના લોભમાં આટલી લાં...બી... ...વધુ વાંચો