ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યતત્વ Swarsetu દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યતત્વ

Swarsetu દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યતત્વ હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ અસર્રર ઉલ હસન ખાન? એ કોણ? ઉત્તરપ્રદેશનાં સુલતાનપુરમાં તારીખ ૦૧ ૧૦ ૧૯૧૯નાં રોજ જન્મ્યા હોવાથી ‘સુલતાનપુરી’ અને ‘મઝરૂહ’ તખલ્લુસ રાખ્યું હોવાથી ‘મઝરૂહ સુલતાનપુરી’. હા, અસર્રર ઉલ હસન ખાન એ મઝરૂહ સુલતાનપુરીનું મૂળ નામ હતું. ...વધુ વાંચો