આપણા શરદબાબુ Swarsetu દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

આપણા શરદબાબુ

Swarsetu દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

આપણા શરદબાબુ વિનોદ ભટ્ટ લાઈબ્રેરિયનનો ઈન્ટરવ્યૂ આપવા આવેલા એક ઉમેદવારને અમે પૂછ્યું: ‘આપણી ભાષાના ત્રણ નવલકથાકારનાં નામ બોલો.’ તેણે તરત જ જવાબ આપ્યો: ‘કનૈયાલાલ મુનશી, શરદબાબુ અને રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ.’ શરદબાબુવાળો જવાબ આમ તો સાચો ના ગણાય, પણ અમને ...વધુ વાંચો