કોઈકને જ સંભળાવાનો ટહુકો Swarsetu દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોઈકને જ સંભળાવાનો ટહુકો

Swarsetu દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

કોઈકને જ સંભળાવાનો ટહુકો તમે ટહુક્યાં ને આભ મને ઓછું પડ્યું... ટહુકારે એક એક ફૂટી પાંખો ને હવે આખું ગગન મારું ઝોલે ચડ્યું... લીલી તે કુંજમાંથી આવ્યા બે બોલ જેમ ઊજળી કો સારસની જોડ, પાંખનો હેલાર લઈ પાંપણિયે, ઉર ...વધુ વાંચો